Translation English - Swedish

Closed - This job posting has been filled and work has been completed.

Job Description

Hej!

Jag behöver att översätta 2 sidor av engelsk text till svenska.

Det är CV och delvis info repeterar. Å andra sidan även om det repeterar, det finns vissa skillnader, så uppmerksamhet måste läggas till i alla fall.

Tex:

- Outsourcing the design and graphics
vs
- Outsourcing the design, graphics and initial development

Om du tror att du passar detta jobb, svara gärna på svenska:

- gjorde du liknande uppdrag tidigare? Gärna skicka exempel.
- varför passar just du för detta jobb och varför bättre än andra?
- när kunde du börja och avsluta?

Ska vänta. Tack!