Mình cần coder làm game Gideros Studio

Cancelled

Job Description

Mình cần coder làm game Gideros Studio

Làm game prototype
Làm game tool phục vụ level design

hợp tác với artist hoàn thành full game

==========================================
Game prototype + game tool = 500k VND / game = 25 USD
Game full = 500 USD / game
========================================================
Có game docs miêu tả đầy đủ